Schmitz Cargobull Trailer Store

Apie mus

"Cargobull Trailer Store GmbH"
Kümperstiege 1
D-48341 Altenbergė

Tel.: +49 (2558) 81 25 00
Faks: +49 (2558) 81 25 50

Registruota buveinė: Altenberge

Šteinfurto apygardos teismas: HRB  8954

PVM mok. kodas: DE815219723

Direktoriai: Andreas Busacker, Andreas Schmitz

Visus paklausimus prašome siųsti šiuo adresu
"Cargobull Trailer Store GmbH"
Herr Luc Kessels
Kümperstiege 1
D-48341 Altenbergė

El. p.cts@Cargobull.com

Koncepcija, įgyvendinimas ir ekrano dizainas: 
deltacity.NET
Gesellschaft für multimediale Kommunikation mbH & Co. KG
Spatzenweg 2
48282 Emsdetenas
El. p.: info@deltacity.NET
Svetainė: www.deltacity.NET

Autoriaus teisės
Visos teisės saugomos. Visiems tekstams, atvaizdams, grafinei medžiagai, garso, vaizdo ir animacijos duomenims taikomos autoriaus teisės ir visi kiti intelektinės nuosavybės apsaugos teisės aktai. Draudžiama šią medžiagą kopijuoti komerciniais ar platinimo tikslais arba ją keisti ir naudoti kitose interneto svetainėse. Keliuose „Cargobull Trailer Store GmbH“ interneto puslapiuose yra atvaizdų, kuriems taikomos autoriaus teisės, priklausančios tiems asmenims, kurie tuos atvaizdus pateikė.

Prekės ženklai
Visiems mūsų interneto svetainėje nurodytiems modelių pavadinimams ir prekės ženklams, taip pat tiems, kurie yra saugomi trečiųjų šalių, be išlygų taikomos galiojančios prekės ženklo nuostatos ir atitinkamų registruotų savininkų nuosavybės teisės. Vien tik prekės ženklo pavadinimo paminėjimas nereiškia, kad prekės ženklas nėra apsaugotas trečiosios šalies teisių.

Garantija
Šių puslapių turinys buvo kruopščiai sudarytas ir peržiūrėtas. „Cargobull Trailer Store GmbH“ neprisiima jokios atsakomybės dėl pateiktos informacijos naujumo, teisingumo, išsamumo ar kokybės.
Pretenzijos dėl atsakomybės bendrovei „Cargobull Trailer Store GmbH“ , susijusios su materialine ar nematerialine žala, kuri atsirado dėl pateiktos informacijos panaudojimo ar nepanaudojimo arba dėl neteisingos ir neišsamios informacijos, yra griežtai atmetamos, jei nėra įrodymų, kad žala atsirado dėl bendrovės „Cargobull Trailer Store GmbH“ kaltės arba jos didelio aplaidumo.
Bendrovė „Cargobull Trailer Store GmbH“ aiškiai pasilieka teisę be išankstinio pranešimo iš dalies keisti arba papildyti interneto svetainę, panaikinti visą interneto svetainę ar jos dalį arba nutraukti jos publikavimą.

Šaltiniai ir nuorodos į kitas svetaines 
Kadangi bendrovė „Cargobull Trailer Store GmbH“ tiesiogiai ar netiesiogiai nurodo kitus ne svetainėje esančius puslapius ar kitas svetaines (pateikia nuorodas), ji  nėra atsakinga už visų kitų susietų svetainių turinį, prieinamumą, jose pateikiamos informacijos teisingumą ar tikslumą, taip pat jose siūlomas paslaugas, pateikiamas nuorodas ar skelbiamas reklamas. Bendrovė „Cargobull Trailer Store GmbH“ nėra atsakinga už neteisėtą, neteisingą ar neišsamų turinį ir už žalą, padarytą naudojant arba nenaudojant susietose svetainėse pateiktą informaciją.

Licencijos teisės
Bendrovės „Cargobull Trailer Store GmbH“ tikslas –sukurti inovatyvią ir informatyvią interneto svetainę ir patenkinti klientų lūkesčius. Prašome suprasti, kad bendrovė „Cargobull Trailer Store GmbH“ privalo saugoti savo intelektinę nuosavybę, įskaitant patentus, prekės ženklus ir autoriaus teises, ir kad ši svetainė nesuteikia jokių licencijos teisių į intelektinę „Cargobull Trailer Store GmbH“ nuosavybę. Be raštiško „Cargobull Trailer Store GmbH“ sutikimo draudžiama turinį kopijuoti, skleisti, atkurti ir platinti ar kitaip naudoti.

Asmens duomenų rinkimas ir apdorojimas
Kai lankotės mūsų svetainėje, mūsų svetainės serveriai automatiškai išsaugo jūsų interneto paslaugų teikėjo pavadinimą (arba IP adresą), interneto svetainės, iš kurios buvote nukreipti į mūsų svetainę, pavadinimą, informaciją apie mūsų svetainėje peržiūrimus puslapius, interneto naršyklės ir naudojamos operacinės sistemos duomenis bei jūsų apsilankymo datą ir trukmę. Visi kiti asmens duomenys išsaugomi tik tuomet, jeigu juos pateikiate savo noru, pavyzdžiui, registruodamiesi, dalyvaudami apklausoje arba pateikdami klausimus.

Asmens duomenų naudojimas ir atskleidimas ir jų paskirtis
Bendrovė „Cargobull Trailer Store GmbH“ jūsų asmeninius duomenis naudoja atlikdama techninį šios svetainės administravimą ir vertindama jos naudojimo statistiką. Šiuos techninius prieigos duomenis naudojame tam, kad mūsų svetainė ir jos turinys būtų patrauklesnis ir patogesnis naudotojams bei tam, kad galėtume nustatyti galimas technines problemas.
Cargobull Trailer Store GmbH“ be jūsų aiškaus sutikimo neatskleis surinktų jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims.

Slapukai (angl. cookies)
Tam, kad jūsų apsilankymas mūsų svetainėje būtų patogesnis, naudojame vadinamuosius sesijos slapukus (angl. session cookies). Šie slapukai naudojami siekiant išsaugoti jūsų kalbos pasirinkimą jums lankantis mūsų svetainėje. Jums išėjus iš „Cargobull Trailer Store GmbH“ svetainės šis slapukas yra iš karto panaikinamas.

Nuorodos į kitas interneto svetaines
Bendrovės „Cargobull Trailer Store GmbH“ interneto svetainėje yra nuorodų į kitas svetaines. Atkreipiame dėmesį, kad „Cargobull Trailer Store GmbH“ nėra atsakinga už tai, kaip trečiosios šalys laikosi duomenų apsaugos taisyklių, arba už kitų interneto svetainių turinį.
Visiems interneto naudotojams rekomenduojame susipažinti su privatumo pareiškimais, pateikiamais tose svetainėse, kuriose lankomasi išėjus iš „Cargobull Trailer Store GmbH“ svetainės.

Saugumas
Bendrovė „Cargobull Trailer Store GmbH“ ėmėsi techninių ir organizacinių atsargumo priemonių, kad apsaugotų sukauptus jūsų duomenis nuo netyčinio ar tyčinio panaudojimo neteisėtais tikslais, praradimo ar sunaikinimo ir kad jais negalėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys. Mūsų saugumo priemonės yra nuolat tobulinamos atsižvelgiant į technologinius pasiekimus.

Prieigos teisė
Gavusi prašymą ir vadovaudamasi galiojančiais įstatymais bendrovė „Cargobull Trailer Store GmbH“ nedelsdama raštu informuos apie tai, ar turi išsaugojusi jūsų asmens duomenis ir kokie jie yra.

Teisinis galiojimas
Šis pareiškimas yra svetainėje pateiktos medžiagos, kuri susieta su šiuo puslapiu, dalis. Jeigu tam tikros dalys arba šis tekstas, arba tam tikros jo formuluotės nebeatitiktų, nebeatitinka arba visiškai neatitinka galiojančių teisės aktų nuostatų, kitos šio dokumento dalys ir jų turinys lieka galioti toliau.