Schmitz Cargobull Trailer Store

Privacyverklaring

Welkom op de website van Schmitz Cargobull AG. Uiteraard vinden wij de bescherming van uw persoonsgebonden gegevens en een eerlijke en transparante gegevensverwerking, heel erg belangrijk. Hieronder willen wij u de informatie ter beschikking stellen, die u voor de controle op en informatie van uw rechten het gebied van gegevensbescherming, nodig heeft.

1 Wie is voor de gegevensverwerking verantwoordelijk?

Verantwoordelijke is:

Schmitz Cargobull AG
Bahnhofstraße 22
48612 Horstmar
E-mail: info@cargobull.com

2 Hoe kan ik contact opnemen met de manager voor privacybescherming?

U kunt onze manager voor privacybescherming bereiken onder:

Schmitz Cargobull AG
Bahnhofstraße 22
48612 Horstmar

Manager voor privacybescherming
E-mail: dataprotection@cargobull.com

3 Voor welk doel en op welke wettelijke basis verwerken wij uw persoonsgebonden gegevens?

Wanneer u op onze website surft of anderszins met ons in contact treedt, ontvangen wij persoonsgebonden gegevens van u.

Over het algemeen verwerken wij gegevens op basis van de volgende wettelijke bepalingen:

  • Wanneer u ons uw uitdrukkelijke toestemming verleent (art. 6 lid 1 a AVG), bijv. wanneer u wilt dat wij direct contact met u opnemen, zich op onze nieuwsbrief abonneert of persoonlijk op u afgestemde marketing wilt ontvangen.
  • Om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen (art. 6 lid 1 b AVG), bijv. wanneer u bij ons producten koopt.
  • Als onderneming zijn wij onderworpen aan diverse wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1 c AVG). Wij zijn bijv. conform het bestuurs- en handelsrecht verplicht om bepaalde documenten te bewaren.
  • Bovendien verwerken wij gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van ons of van derden (art. 6 lid 1 f AVG). Daaronder vallen o.a. gegevensverwerking voor direct marketing, verkoopbevordering, IT-beveiliging, fraudepreventie en het aanmaken van pseudonieme gebruikersprofielen voor analyse en op de behoeften afgestemd design van de website (tracking).U heeft het recht op basis van een gerechtigd belang bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking conform art. 21 lid 1 AVG.

3.1 Gegevensverwerking op onze website

3.1.1 Contactopname met Schmitz Cargobull

Met het contactformulier, via ons e-mailadres of per telefoon kunt u vragen aan ons stellen en ons berichten sturen. Wij verwerken uw gegevens alleen om op de juiste manier met u in contact te kunnen treden en om uw aanvragen af te handelen (de wettelijke basis hiervoor is art.6 lid 1 a of b AVG).

3.1.2 Verzending van onze nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief om informatie over het actuele aanbod, nieuwe producten etc. te ontvangen. Dit kunnen ook aanbiedingen van de Schmitz Cargobull Groep zijn.

Een toezending van marketinginformatie aan uw e-mailadres in het kader van onze nieuwsbrief gebeurt alleen, wanneer u in het gebruik van uw e-mailadres heeft toegestemd. Uiteraard kunt u de toestemmingen in de toezending van nieuwsbrieven te allen tijd herroepen door op de afmeldingslink in de nieuwsbrief aan te klikken, of ons uw wens tot afmelding in een e-mail aan info@cargobull.com toe te sturen.

Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruikt u de zgn. Double-Opt-in-procedure. Dat betekent dat wij na uw aanmelding een e-mail naar het opgegeven e-mail-adres sturen, waarin wij u om de bevestiging vragen dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Bovendien slaan wij uw IP-adressen en het tijdstip van aanmelding en bevestiging op. Dit stelt ons in staat om uw aanmelding te bewijzen en, indien nodig, elk mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens door derden op te helderen.

3.1.3 Nieuwsbrief-tracking

Om beter te kunnen volgen wie onze nieuwsbrief gebruikt, analyseren wij bij het versturen van de nieuwsbrief uw gebruikersgedrag. Voor deze analyse bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web-beacons, ook wel tracking-pixels genoemd. Dit zijn kleine pixel-bestanden, die linken naar onze website en ons in staat stellen om uw gebruikersgedrag te analyseren. Dit gebeurt door het gebruik van web-beacons, die uw e-mailadres toegewezen krijgt en aan een eigen ID gekoppeld worden. Ook de links in de nieuwsbrief bevatten deze.

Met de zo verkregen gegevens maken wij een gebruikersprofiel aan om de nieuwsbrief aan te passen aan uw individuele interesses. We houden bij wanneer u onze nieuwsbrieven leest, welke links u aanklikt en wat uw persoonlijke interesses zijn. Deze gegevens koppelen wij aan handelingen die u op onze website verricht.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze tracking door te klikken op de aparte link die in elke e-mail gegeven wordt. De informatie blijft opgeslagen zolang u een abonnement op de nieuwsbrief heeft. Na een afmelding slaan wij de gegevens anoniem en alleen voor statistische doeleinden op.

Deze manier van tracking is niet mogelijk, wanneer u de weergave van afbeeldingen in uw e-mailprogramma standaard gedeactiveerd heeft. In dit geval wordt de nieuwsbrief niet volledig weergegeven en u kunt mogelijk niet alle functies gebruiken. Wanneer u afbeeldingen handmatig laat weergeven, vindt de bovenstaande tracking plaats.

3.1.4 Overige marketing door Schmitz Cargobull

Wanneer wij in het kader van een bestelling uw e-mailadres en uw postadres ontvangen, kunnen wij deze gegevens gebruiken om u voortaan per e-mail en per post over een soortgelijk product en dienstenaanbod te informeren. Mocht u verder geen prijs stellen op toezending van reclame per e-mail of per post, dan kunt u voor de reclametoezending uw contactgegevens te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen, zonder dat hiervoor andere dan de toezendingskosten conform de basistarieven ontstaan. Uw bezwaar kunt u naar het volgende contactadres sturen.

Schmitz Cargobull AG, Bahnhofstraße 22, 48612 Horstmar, E-mail: info@cargobull.com

3.1.5 Carrière

U kunt via de elektronische weg, in het bijzonder via e-mail of via het carrièreportaal, bij een van onze firma's solliciteren. Uw informatie wordt uitsluitend voor de verwerking van uw sollicitatie gebruikt en vervolgens door Schmitz Cargobull AG verwerkt. Aansluitend wordt uw sollicitatie aan de Schmitz Cargobull onderneming met de betreffende vacature doorgegeven.

Let erop, dat onversleuteld verzonden e-mails niet met beveiliging worden verzonden.

Wanneer u gesolliciteerd heeft op een bepaalde functie en deze is inmiddels vervuld, of wanneer wij u (beter) geschikt vinden voor een andere functie, dan zouden wij uw sollicitatie graag binnen de onderneming doorsturen. Laat het ons weten wanneer u niet akkoord gaat met het doorsturen ervan.

Uw persoonsgebonden gegevens worden na beëindiging van het sollicitatieproces direct gewist, bijv. na maximaal 6 maanden, voor zover u ons niet uitdrukkelijk uw toestemming voor een langere opslag van uw gegevens heeft gegeven, of tot een overeenkomst is gesloten. Wettelijke basis is art. 6 lid 1 a, b en f AVG en § 26 BDSG.

3.1.6 Hoe worden op deze website cookies gebruikt?

 
This cookie policy has been created and updated by CookieFirst.com.

3.1.7 Website-analyse

Wij gebruiken de webanalysedienst-Software Matomo (voorheen Piwik) (www.matomo.org) , een dienst van aanbieder InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Neuseeland, („Matomo“). Hierbij kunnen onder een pseudoniem gebruikte profielen aangemaakt en geanalyseerd worden en kunnen cookies ingezet worden. De met Matomo-technologie verzamelde gegevens (inclusief uw gepseudonimiseerde IP-adres) worden op onze servers verwerkt.

De door de cookies verzamelde informatie in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel worden niet gebruikt om de gebruiker van de website persoonlijk te identificeren en worden niet met persoonsgebonden gegevens over de drager van het pseudoniem gecombineerd.

Wanneer u het niet eens bent met het opslaan en analyseren van deze gegevens tijdens uw bezoek, dan kunt u de opslag en het gebruik hiervan door een muisklik te allen tijde herroepen. In dit geval wordt in uw browser een zgn. Opt-Out-cookie geplaatst, wat tot gevolg heeft dat Matomo geen sessiegegevens verzamelt. Let er op, dat, dat het complete wissen van uw cookies tot gevolg heeft, dat ook de opt-out-cookie verwijderd wordt en evt. opnieuw door u geactiveerd moet worden.

De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 lid 1 f AVG. Ons gerechtvaardigde belang ligt in de statistische analyse van he gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden. U kunt het gebruik van Matomo voorkomen door de prestatiecookies tegen te spreken.

3.2 Gegevensverwerkingen op beurzen

Wanneer u ons op de beurs uw conactgegevens geeft, door ons bijvoorbeeld uw visitekaatje te geven, aan een prijsvraag meedoet (zie 3.1.2), of u voor onze nieuwsbrief aanmeldt (zie 3.1.3) verzamelen wij gegevens in ons CRM-systeem. Wij gebruiken uw gegevens om - zoals gewenst - contact met u op te nemen, een zakelijke relatie op te bouwen en u informatie te kunnen doen toekomen.

3.3 Gegevensverwerkingen bij telefonische support

Wanneer u met support-vragen telefonisch contact met ons opneemt, verzamelen wij, wanneer dit voor de bewerking nodig is, uw naam, uw firma, uw vraag/aanvraag en evt. contactgegevens voor retourcontact. Uw gegevens worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken. De wettelijke basis daarvoor is Art. 6 lid 1 b en f AVG.

Het gesprek wordt nu op tape opgenomen, wanneer u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven (§ 6 Abs. 1 a ACVG). De opname wordt gemaakt om de kwaliteit van onze klantensupport te controleren en te verbeteren.

4 Worden mijn gegevens aan derden doorgegeven?

Om Schmitz Cargobull uw gegevens overeenkomstig de eerder beschreven doeleinden te kunnen laten verwerken, kan het noodzakelijk zijn, dat ook andere ontvangers uw gegevens inzien en kunnen verwerken.

4.1 Ontvangers binnen de Schmitz Cargobull Gruppe

In bijzondere gevallen kan het noodzakelijk zijn, dat wij uw gegevens in alle geledingen van Schmitz Cargobull verwerken. Een gegevensverwerking binnen de Schmitz Cargobull Gruppe gebeurt echter alleen, wanneer wij hiervoor een wettelijke toestemming hebben. Dit is bijv. het geval, wanneer andere bedrijven van Schmitz Cargobull in het kader van uitbestede diensten voor ons actief zijn of wanneer een wettelijk belang conform art. 6 lid 1 f AVG bestaat.

4.2 Externe dienstverleners (in onze opdracht actieve verwerkers)

Uw gegevens worden aan servicepartners doorgegeven, voor zover deze in onze opdracht werken en Schmitz Cargobull ondersteunen bij het verlenen van hun diensten. Wanneer u bijv. op onze nieuwsbrief geabonneerd bent, hebben wij een dienstverlener de opdracht tot verzending van e-mails gegeven.

Een verwerking van uw persoonsgebonden gegevens door gecontracteerde dienstverleners vindt plaats in het kader van de orderverwerking conform art. 28 AVG.

4.3 Overige dienstverleners, partners en derden

Schmitz Cargobull kan met meerdere partners samenwerken, wanneer het nodig is om onze service-aanbiedingen uit te voeren of als wij wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken.

Wij hechten er waarde aan uw gegevens binnen de EU te verwerken. Het kan echter voorkomen, dat wij dienstverleners gebruiken die buiten de EU werkzaam zijn. In deze gevallen zorgen wij ervoor dat voorafgaand aan de overdracht van uw persoonsgegevens een passend niveau van gegevensbescherming wordt gerealiseerd. Daarmee wordt bedoeld dat met EU-standaardcontracten of een aangemetenheidsbesluit, zoals het EU-privacy-shield, een gegevensbeschermingsniveau bereikt wordt, dat met de standaarden binnen de EU vergelijkbaar is.

5 Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen?

Wij wissen persoonsgebonden gegevens van de betroffen persoon, zodra het doel van de opslag vervalt en wettelijke bewaartermijnen een verwijdering niet in de weg staan.

6 Welke rechten staan tot mijn beschikking en hoe kan ik deze geldend maken?

U heeft met betrekking tot de persoonsgebonden gegevens de volgende rechten:

6.1 Algemene rechten

U heeft het recht op informatie, correctie, wissen, beperken van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking en op overdracht van de gegevens. Zover de verwerking berust op uw toestemming, heeft u het recht deze tegenover ons met werking voor de toekomst te herroepen.

6.2 Rechten bij de gegevensverwerking conform de gerechtvaardigde belangen

U heeft conf. art. 21 lid 1 AVG het recht, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, om te allen tijde tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken, op grond van art. 6 lid 1 e AVG (verwerking van gegevens in het algemeen belang) of art. 6 lid 1 f AVG (verwerking van gegevens ter bescherming van een legitiem belang). Dit geldt ook voor een op dit voorschrift gestoelde profilering. In het geval van uw bezwaar verwerken wij uw persoonsgebonden gegevens niet meer, tenzij wij dwingende, te verdedigen redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking plaatsvindt om juridische aanspraken geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

6.3 Recht bij direct marketing

Zover wij uw persoonsgebonden gegevens verwerken in het kader van direct marketing, dan heeft u conform art. 21 lid 2 AVG het recht op elk gewenst moment bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens voor dergelijke marketingactiviteiten; dit geldt ook voor profiling voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

In geval van een bezwaar tegen de verwerking voor direct marketing zullen wij uw persoonsgebonden gegevens niet meer voor dit doel verwerken.

6.4 Recht op indiening van een klacht bij een toezichthoudende instantie

Bovendien heeft u het recht om bij een verantwoordelijke instantie voor privacybescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij ons.

7 Overige

7.1.1 Wijziging van de privacyverklaring

Deze opgestelde privacyverklaring wordt voortdurend aangepast in het kader van de verdere ontwikkeling van het internet of van ons aanbod. Wijzigingen zullen wij tijdig op de site bekendmaken. Om op de hoogte te blijven over de actuele stand van zaken van onze privacyverklaring, dient deze pagina regelmatig te worden bezocht.

7.1.2 Links naar andere websites

Onze websites kunnen links naar websites van andere aanbieders bevatten. Wij wijzen erop, dat deze privacyverklaring uitsluitend voor de websites van Schmitz Cargobull geldt. Wij hebben geen invloed op sites van derden en controleren niet of andere aanbieders de geldende privacybepalingen naleven.